Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Långedrag

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Långedrag

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Långedrag 1557 15,1% 28,8% 28,3% 27,9% 8,3% 50,0% 50,0%   4,5%
Summa 1557 15,1% 28,8% 28,3% 27,9% 8,3% 50,0% 50,0% 4,5%

http://www.val.se