Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Hagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Hagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Hagen 1508 14,2% 32,6% 24,9% 28,4% 5,8% 50,5% 49,5%   6,0%
Summa 1508 14,2% 32,6% 24,9% 28,4% 5,8% 50,5% 49,5% 6,0%

http://www.val.se