Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Nya Varvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Nya Varvet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Nya Varvet 1537 12,6% 33,5% 24,9% 29,0% 4,8% 45,3% 54,7%   3,4%
Summa 1537 12,6% 33,5% 24,9% 29,0% 4,8% 45,3% 54,7% 3,4%

http://www.val.se