Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Tångudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Tångudden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Tångudden 1303 15,4% 31,2% 27,7% 25,6% 6,5% 48,7% 51,3%   3,5%
Summa 1303 15,4% 31,2% 27,7% 25,6% 6,5% 48,7% 51,3% 3,5%

http://www.val.se