Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Ekebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Ekebäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Ekebäck 1214 13,0% 36,2% 28,7% 22,0% 5,6% 49,3% 50,7%   3,4%
Summa 1214 13,0% 36,2% 28,7% 22,0% 5,6% 49,3% 50,7% 3,4%

http://www.val.se