Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Grimmered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Grimmered

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Grimmered 1096 12,3% 34,4% 25,6% 27,6% 6,1% 50,3% 49,7%   1,8%
Summa 1096 12,3% 34,4% 25,6% 27,6% 6,1% 50,3% 49,7% 1,8%

http://www.val.se