Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Kungsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Kungsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Kungsten 1073 16,0% 32,5% 28,1% 23,4% 8,3% 50,0% 50,0%   3,1%
Summa 1073 16,0% 32,5% 28,1% 23,4% 8,3% 50,0% 50,0% 3,1%

http://www.val.se