Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Brännö-Asperö 1086 9,5% 25,8% 31,5% 33,2% 3,3% 49,5% 50,5%   8,5%
Summa 1086 9,5% 25,8% 31,5% 33,2% 3,3% 49,5% 50,5% 8,5%

http://www.val.se