Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Donsö-Vrångö 1475 12,9% 26,4% 27,3% 33,4% 5,9% 50,6% 49,4%   5,5%
Summa 1475 12,9% 26,4% 27,3% 33,4% 5,9% 50,6% 49,4% 5,5%

http://www.val.se