Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö 1150 9,5% 26,0% 26,1% 38,4% 4,2% 49,6% 50,4%   2,4%
Summa 1150 9,5% 26,0% 26,1% 38,4% 4,2% 49,6% 50,4% 2,4%

http://www.val.se