Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Tynnered, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Tynnered, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Tynnered, Östra 1357 20,3% 34,9% 20,8% 24,1% 4,1% 47,5% 52,5%   1,3%
Summa 1357 20,3% 34,9% 20,8% 24,1% 4,1% 47,5% 52,5% 1,3%

http://www.val.se