Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Spinetten 878 14,8% 31,8% 24,1% 29,3% 4,3% 44,3% 55,7%   2,7%
Summa 878 14,8% 31,8% 24,1% 29,3% 4,3% 44,3% 55,7% 2,7%

http://www.val.se