Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Altplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Altplatsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Altplatsen 870 20,3% 21,8% 16,3% 41,5% 2,4% 47,6% 52,4%   1,3%
Summa 870 20,3% 21,8% 16,3% 41,5% 2,4% 47,6% 52,4% 1,3%

http://www.val.se