Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Järnbrott, V 949 16,5% 29,0% 22,8% 31,7% 2,3% 44,3% 55,7%   1,1%
Summa 949 16,5% 29,0% 22,8% 31,7% 2,3% 44,3% 55,7% 1,1%

http://www.val.se