Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan 1058 18,4% 20,5% 21,5% 39,6% 4,0% 42,5% 57,5%   1,5%
Summa 1058 18,4% 20,5% 21,5% 39,6% 4,0% 42,5% 57,5% 1,5%

http://www.val.se