Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Korsåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Korsåsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Korsåsen 1459 17,2% 31,0% 23,1% 28,6% 6,0% 48,1% 51,9%   2,9%
Summa 1459 17,2% 31,0% 23,1% 28,6% 6,0% 48,1% 51,9% 2,9%

http://www.val.se