Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Ängås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Ängås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Ängås 1333 26,4% 34,3% 23,8% 15,5% 7,2% 50,0% 50,0%   3,9%
Summa 1333 26,4% 34,3% 23,8% 15,5% 7,2% 50,0% 50,0% 3,9%

http://www.val.se