Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Önnered, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Önnered, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Önnered, Östra 1496 13,5% 34,4% 23,9% 28,2% 5,8% 49,5% 50,5%   2,7%
Summa 1496 13,5% 34,4% 23,9% 28,2% 5,8% 49,5% 50,5% 2,7%

http://www.val.se