Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Grevegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Grevegården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Grevegården 1223 24,6% 38,5% 18,7% 18,2% 8,4% 46,0% 54,0%   4,5%
Summa 1223 24,6% 38,5% 18,7% 18,2% 8,4% 46,0% 54,0% 4,5%

http://www.val.se