Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Skattegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Skattegården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Skattegården 1471 24,9% 32,6% 21,8% 20,8% 9,0% 48,0% 52,0%   3,8%
Summa 1471 24,9% 32,6% 21,8% 20,8% 9,0% 48,0% 52,0% 3,8%

http://www.val.se