Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Näset, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Näset, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Näset, Norra 1298 14,4% 32,1% 27,8% 25,7% 6,8% 49,8% 50,2%   2,3%
Summa 1298 14,4% 32,1% 27,8% 25,7% 6,8% 49,8% 50,2% 2,3%

http://www.val.se