Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Näset, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Näset, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Näset, Södra 1176 14,2% 28,2% 32,2% 25,3% 8,2% 50,5% 49,5%   7,4%
Summa 1176 14,2% 28,2% 32,2% 25,3% 8,2% 50,5% 49,5% 7,4%

http://www.val.se