Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Välen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Välen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Välen 1022 10,0% 35,2% 19,7% 35,1% 4,6% 46,9% 53,1%   2,2%
Summa 1022 10,0% 35,2% 19,7% 35,1% 4,6% 46,9% 53,1% 2,2%

http://www.val.se