Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Göteborg, Opaltorget, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Göteborg, Opaltorget, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Göteborg, Opaltorget, Norra 1297 19,7% 32,4% 22,7% 25,2% 3,5% 49,4% 50,6%   3,1%
Summa 1297 19,7% 32,4% 22,7% 25,2% 3,5% 49,4% 50,6% 3,1%

http://www.val.se