Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Lövgärdet, Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Lövgärdet, Nedre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Lövgärdet, Nedre 1832 24,0% 32,8% 23,1% 20,1% 6,9% 51,3% 48,7%   3,3%
Summa 1832 24,0% 32,8% 23,1% 20,1% 6,9% 51,3% 48,7% 3,3%

http://www.val.se