Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Lövgärdet, Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Lövgärdet, Övre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Lövgärdet, Övre 1517 24,4% 38,6% 21,0% 16,0% 8,5% 48,0% 52,0%   5,2%
Summa 1517 24,4% 38,6% 21,0% 16,0% 8,5% 48,0% 52,0% 5,2%

http://www.val.se