Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Lövgärdets Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Lövgärdets Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Lövgärdets Centrum 1167 20,3% 33,1% 22,3% 24,3% 7,9% 49,5% 50,5%   6,8%
Summa 1167 20,3% 33,1% 22,3% 24,3% 7,9% 49,5% 50,5% 6,8%

http://www.val.se