Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Rannebergen, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Rannebergen, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Rannebergen, Norra 1591 21,0% 30,7% 27,1% 21,2% 7,9% 52,0% 48,0%   3,1%
Summa 1591 21,0% 30,7% 27,1% 21,2% 7,9% 52,0% 48,0% 3,1%

http://www.val.se