Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Rannebergen, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Rannebergen, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Rannebergen, Södra 1427 19,6% 36,5% 23,3% 20,7% 6,2% 48,5% 51,5%   2,8%
Summa 1427 19,6% 36,5% 23,3% 20,7% 6,2% 48,5% 51,5% 2,8%

http://www.val.se