Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Gårdsten, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Gårdsten, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Norra 974 21,9% 39,5% 23,8% 14,8% 6,7% 55,6% 44,4%   7,2%
Summa 974 21,9% 39,5% 23,8% 14,8% 6,7% 55,6% 44,4% 7,2%

http://www.val.se