Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Gårdsten, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Gårdsten, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Södra 842 25,2% 38,4% 23,8% 12,7% 9,9% 53,0% 47,0%   7,7%
Summa 842 25,2% 38,4% 23,8% 12,7% 9,9% 53,0% 47,0% 7,7%

http://www.val.se