Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Gårdsten, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Gårdsten, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Västra 1575 25,2% 34,0% 23,9% 17,0% 7,4% 50,3% 49,7%   4,7%
Summa 1575 25,2% 34,0% 23,9% 17,0% 7,4% 50,3% 49,7% 4,7%

http://www.val.se