Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Gårdsten, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Gårdsten, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gårdsten, Östra 1256 23,9% 32,2% 23,2% 20,6% 8,4% 49,0% 51,0%   5,9%
Summa 1256 23,9% 32,2% 23,2% 20,6% 8,4% 49,0% 51,0% 5,9%

http://www.val.se