Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Angereds Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Angereds Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Angereds Centrum 1586 21,2% 28,6% 27,2% 23,0% 7,5% 48,2% 51,8%   6,1%
Summa 1586 21,2% 28,6% 27,2% 23,0% 7,5% 48,2% 51,8% 6,1%

http://www.val.se