Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Trägårdsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Trägårdsgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Trägårdsgärdet 1174 20,4% 32,3% 26,2% 21,1% 7,8% 46,2% 53,8%   3,2%
Summa 1174 20,4% 32,3% 26,2% 21,1% 7,8% 46,2% 53,8% 3,2%

http://www.val.se