Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Agnesberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Agnesberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Agnesberg 699 21,2% 26,5% 25,2% 27,2% 5,7% 50,8% 49,2%   2,9%
Summa 699 21,2% 26,5% 25,2% 27,2% 5,7% 50,8% 49,2% 2,9%

http://www.val.se