Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Hammarkullen, Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Hammarkullen, Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hammarkullen, Centrum 1232 30,0% 37,4% 22,8% 9,7% 10,9% 48,2% 51,8%   8,8%
Summa 1232 30,0% 37,4% 22,8% 9,7% 10,9% 48,2% 51,8% 8,8%

http://www.val.se