Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Hammarkullen, Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Hammarkullen, Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hammarkullen, Västra 1250 28,9% 33,2% 22,3% 15,6% 11,1% 47,8% 52,2%   5,1%
Summa 1250 28,9% 33,2% 22,3% 15,6% 11,1% 47,8% 52,2% 5,1%

http://www.val.se