Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Hammarkullen, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Hammarkullen, Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hammarkullen, Östra 1070 23,7% 35,4% 21,9% 19,0% 7,5% 48,8% 51,2%   6,4%
Summa 1070 23,7% 35,4% 21,9% 19,0% 7,5% 48,8% 51,2% 6,4%

http://www.val.se