Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Sandeslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Sandeslätt

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Sandeslätt 1196 24,9% 28,5% 23,1% 23,5% 9,9% 49,7% 50,3%   3,9%
Summa 1196 24,9% 28,5% 23,1% 23,5% 9,9% 49,7% 50,3% 3,9%

http://www.val.se