Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Gunnilse-Linnarhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Gunnilse-Linnarhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Gunnilse-Linnarhult 1554 16,9% 32,4% 26,7% 24,0% 6,4% 51,9% 48,1%   2,4%
Summa 1554 16,9% 32,4% 26,7% 24,0% 6,4% 51,9% 48,1% 2,4%

http://www.val.se