Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Bergum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Bergum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Bergum 1231 16,2% 37,1% 27,1% 19,6% 5,8% 51,9% 48,1%   1,2%
Summa 1231 16,2% 37,1% 27,1% 19,6% 5,8% 51,9% 48,1% 1,2%

http://www.val.se