Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Björsared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Björsared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Björsared 1011 16,3% 43,7% 27,2% 12,8% 5,7% 51,0% 49,0%   1,1%
Summa 1011 16,3% 43,7% 27,2% 12,8% 5,7% 51,0% 49,0% 1,1%

http://www.val.se