Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Olofstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Olofstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Olofstorp 1207 16,8% 40,5% 27,5% 15,2% 7,0% 53,2% 46,8%   1,5%
Summa 1207 16,8% 40,5% 27,5% 15,2% 7,0% 53,2% 46,8% 1,5%

http://www.val.se