Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Bläsebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Bläsebo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Bläsebo 1296 25,2% 35,0% 25,4% 14,4% 7,7% 50,3% 49,7%   3,5%
Summa 1296 25,2% 35,0% 25,4% 14,4% 7,7% 50,3% 49,7% 3,5%

http://www.val.se