Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Hjällbo, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Hjällbo, Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hjällbo, Norra 1401 32,3% 34,9% 19,3% 13,5% 12,1% 47,5% 52,5%   5,9%
Summa 1401 32,3% 34,9% 19,3% 13,5% 12,1% 47,5% 52,5% 5,9%

http://www.val.se