Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Hjällbo, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Hjällbo, Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Hjällbo, Södra 953 36,4% 34,1% 20,0% 9,4% 13,6% 48,7% 51,3%   7,3%
Summa 953 36,4% 34,1% 20,0% 9,4% 13,6% 48,7% 51,3% 7,3%

http://www.val.se