Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Skolspåret

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Skolspåret

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Skolspåret 1001 26,8% 37,3% 20,7% 15,3% 9,0% 48,0% 52,0%   6,1%
Summa 1001 26,8% 37,3% 20,7% 15,3% 9,0% 48,0% 52,0% 6,1%

http://www.val.se