Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Angered, Eriksbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Angered, Eriksbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angered, Eriksbo 1699 25,0% 38,0% 23,5% 13,5% 8,9% 48,9% 51,1%   6,9%
Summa 1699 25,0% 38,0% 23,5% 13,5% 8,9% 48,9% 51,1% 6,9%

http://www.val.se