Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Hisingen, Biskopsgården, N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Hisingen, Biskopsgården, N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Biskopsgården, N 1770 26,2% 39,7% 21,1% 13,0% 7,9% 53,1% 46,9%   7,5%
Summa 1770 26,2% 39,7% 21,1% 13,0% 7,9% 53,1% 46,9% 7,5%

http://www.val.se